A pumi munkája

A pumi alapvető feladata a terelés volt. Hatalmas temperamentummal, nagy munkakedvvel megáldott, magas fokú intelligenciával rendelkező fajta, amely akár több száz állatból álló nyájat, csordát is képes önállóan összetartani.

«Heeler» típusú. Állandoán a nyáj körül mozog, ha szükséges, odakap, odacsip a lábhoz. Maximális önállósággal dolgozik. Hangosan csahol. A csaholással folyamatos kapcsolatot tart a pásztorral is, jelezvén a nyáj mindenkori helyzetét. Erre az önállósagra főleg dombos, erdős területen van szükség. A mezőn a jószág szétszóródva, laza felállásban legel, közben lassan mozog. Ilyenkor a pásztor figyelme elsősorban arra irányul, hogy az állatok ne húzodjanak tilos területre, vetésre, s lehetőség szerint átláthatóan együtt legyenek, egy se váljon ki közülük. A pumi a gazdája mellett vagy kissé mögötte halad. Ha szükséges, a pásztor hanggal (rövid, tömör mondatokkal: «Hajtsd vissza!», «Hozd ide!» stb.) vagy bottal — gamóssal — ad utasításokat. A pumi azonnal teszi a dolgát: a tilos területre tévedet vagy elkóborolt állatot visszahozza. Ha hanggal nem tudja visszaterelni, kissé belecsíp. A jó terelőkutya csak tekéntélye megörzése végett csípdes, de azt is úgy, hogy kárt ne okozzon.

Deleléskor vagy pihenéskor a nyájat körülszaladja, s az pillanatokon belül összetömörül. Egyenes irányú mozgásnál a kutya általában hátul vagy az állatcsoport valamelyik oldalánál halad, hogy szétszóródásukat megakadályozza. Nagyon fontos szerepe van a puminak kanyarodásnál, visszafordításnál, megállításkor. Kanyarodásnál, visszafordításnál az ellenkező oldalon «megcsapatjak» a jószagot, megállásnál a csapat elejére küldik a kutyát. Ilyen műveletek közt a pumi rövid szüneteket tart, és gazdáját figyeli, hátha más utasítást kap menet közben. Nagy segítség a pásztornak a pumi az egészségügyi fürdetésnél, nyírásnál és a fejésnél is, ugyanis kéz alá szorítja az állatot.

Egygazdás kutya. A jó terelő pumi összeforr a pásztorral, parancsolójának szinte még a gondolatát is kitalálja. Talán az egyetlen fajtánk, amely ma is alkalmazást talál az állatok mellett, a házörzésben és a luxustartásban is egyaránt.

Korábbi, megrögzött hagyományaink tehetik, hogy sokan a pumi helyét a gulya, a nyáj, a konda mellett látják. Igaz, egy jó terelő-, dolgozó pumi ma is felér három-négy csordassal, pásztorrál, kondással, sőt megtalálható szárnyastenyészeteink mellett is. Ugyanakkor tudomásul kell vennünk, hogy a pumi is városiasodott, bekerült a falvakba, városokba is. Luxuskutya lett. A fajta sokoldalúságát bizonítja, hogy a megváltozott körülmények között is, gazdaközpontú magatartását megtartva, megtalálta elfoglaltságát. Kitűnő házörző, jelzőkutya. Mindent lát, mindent hall, mindenről megvan a véléménye. A házőrzés során a megelőzés a módszere, azaz minden mozgásról, a szokottól eltérő zajról, közeledésről tajékoztatja gazdáit.

Hatalmas mozgásigénye van. A mozgásigény kielégítésére — kihasználva a fajta rendkivüli tanulékonságát, okosságát, ügysségét, intelligenciáját — jó lehetőséget biztosít a hazánkban is egyre népszerübb kutyás sport, az agility. Az agility lényege, hogy a kutyáknak különböző akadalyokat kell meghatározott sorrendben, adott szintidő alatt legyőzniük — ezzel is mutatva rátermetségüket, ügyességüket. Ez a sport, túl az elérhető eredményken és az azzal járó dicsőségen, oktató jellegű játék is, amely jelentős mértékben elősegíti a kutyák alkalmazkodóképességét. Tekintettel arra, hogy agility kimagasló partnerkapcsalatot követel meg, a kutyavezető a kutyájával a munkavégzés során még szorosabb, harmonikusabb kapcsolatba kerül. Ezt a harmonikus kapcsolatot csak sok gyakorlással érhetjük el. Ennek alapfeltétele, hogy arra alkalmas, okos és engedelmes kutyával dolgozzunk, hisz nemcsak a gazdin múlik a sikeres futam. A felsorolt kriteriumoknak a pumi tökéletesen megfelel. Erre ékes bizonyíték az, hogy néhány pumi az agility Európa Bajnokságokon is szerepelt, van közöttük Európagyőztes is.

1996 © Länger György