MAGYAR KUTYANÉVTÁR

Magyar fajtáknak — magyar nevet! Ez így szokás. Furcsa és fülbántó, amikor például egy szép pulit, pumit vagy mudit Lexinek, Jerrynek vagy uram boccsá Jolly Jokernek hívnak.

Herman Ottó «A magyar Pásztorok nyelvkincse» című könyvet olvasva az ember rájön, hogy a magyar nyelv milyen ízes, milyen szép. Ebben a könyvben található egy pár oldalas gyűjtés a pásztorkutyák neveiről. Ez adta magyar pásztorkutya tenyésztőknek az ötletet, hogy kellene csinálni egy olyan névgyűjteményt, ami alapján a tenyésztők legalább a kutyáik törzskönyvi nevében feleleveníthetnék a régi szép, már-már elfeledett magyar szavakat. Hogy ne minden első alomban született magyar pásztorkutya Ancsa, Apró vagy Alpár legyen.

Milyen neveket adhatunk kutyáinknak? Őseink a pásztor kutyáikat elsősorban tulajdonságaik alapján nevezték el, így pl. Füles, Fürge, Bongyor, Ügyes neveket előszeretettel adták kutyáiknak. Sokszor olyan tulajdonság nevét adták, mely kívánatos volt a munkavégzésben, így a pár hetes komondor vagy kuvaszkölyök is megkapta a Vitéz, Bátor, Morcos neveket, holott ez még nem volt igazán jellemző rá.

Őseink nem voltak híján a humornak sem, így előfordult, hogy a haragosukról nevezték el kutyáikat, milyen jó érzés lehetett a Dárdást (hadnagyot) oldalba vágni, vagy a Dékánt (sekrestyést) elküldeni a jófenébe!

Elő-előfordult, hogy tréfás neveket adtak kutyáiknak, ilyen pl. a Mitvisz, Nocsak, Nolám, Mivelélsz név.

Ebben a gyűjtésbe található egy csomó olyan régi magyar személynév vagy tájszó, ami szinte teljesen kikopott már a mindennapi szóhasználatból. Ha hívónévnek nem is használjuk ezután sem ezeket a szavakat, jó lenne, ha legalább a kiállítási katalógusokban találkozhatnánk velük.

Ennek a gyűjtésnek az alapját a HPPMK Klubinfo-jában megjelent Szabó Zsuszanna «Magyar kutyanév-gyűjtemény» (Klubinfo 1997/2, 1997/3) című cikksorozat képezte.

A fenti műveken kívül ebben a gyűjtésben szerepelnek különböző néprajzi munkákból, kutya kiállítási katalógusokból vett, valamint jártunkban-keltünkben hallott kutyanevek illetve tájszavak, vagy egyszerűen mulatságos és pásztor kutyákhoz illő modern magyar szavak is.

Mindenkinek jó szórákozást és jó böngészést a kutyanév-gyűjtemény átbogarászásához!

1998-2008 © Länger Tamara

Források:

— Dr. Balássy Zoltán: Milyen nevet adjunk a kutyának?(KUTYA MAGAZIN 1969)
— Biskopics Éva: Kiskanizsai kutyanevek (ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, 1983)
— Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse (Budapest, 1912)
— Juhász József - Szőke István - O. Nagy Gábor - Kovalovszky Miklós: Magyar értelmező kéziszótár (Akadémiai Kiadó, 1972)
— Kálmán Béla: A nevek világa (Gondolat Könyvkiadó, 1969)
— Kertész Manó: Szokásmondások(HELIKON 1985)
— Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára (Akadémiai Kiadó, 1983)
— Knausz Ágnes: Kutya-, ló- és szarvasmarhanevek Miklósfán (ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, 1983)
— Paulusz Julianna: Nagykanizsai kutyanevek (ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, 1983)
— Nagy Géza: A bodrogközi Karcsa állatnevei (ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, 1981)
— Somorjainé Wéber M. Magdolna: Kutyanevek
— Szilágyi Ferenc: Sokféle neveknek magyarázatja (RTV-MINERVA 1987)
— Tóth Éva: Letenye és Sormás kutyanevei (ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, 1981)